Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/users/ssep/public_html/forum/_php/libs/db.php on line 13
Warszawskie Forum Oświatowe
Dzisiaj jest niedziela, 24 września 2023 r.
Imieniny: Dora, Gerard, Teodor
 

21 września 2007


"Doradztwo zawodowe. Nowe wyzwania"

15 września 2007 r. w gmachu Politechniki Warszawskiej z inicjatywy Warszawskiego Forum Oświatowego spotkali się dyrektorzy szkół i nauczyciele, liderzy stowarzyszeń nauczycielskich, organizatorzy różnych form edukacji ustawicznej, nauczyciele akademiccy, przedstawiciele oświaty samorządowej, żeby rozmawiać na temat nowych wyzwań stojących przed doradztwem zawodowym. Celem seminarium była dyskusja na temat perspektyw działania doradców zawodowych w zmieniających się warunkach rynku pracy. Zdeprecjonowanie przez reformę edukacji roli szkolnictwa zawodowego, doprowadziło do znacznego ograniczenia kształcenia średniej kadry technicznej i kształcenia na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej a niewłaściwy wybór szkoły ogranicza możliwości zatrudnienia na rynku pracy.  Podejmowane w ostatnich miesiącach przez Biuro Edukacji działania pozwoliły na zwiększenie liczby uczniów klas pierwszych szkół zawodowych w roku szkolnym 2007/08. Do dnia 12 września b.r. do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych przyjętych zostało 20 312 uczniów, w tym:

  • 14 777 do liceów ogólnokształcących (72,7%),
  • 522 do liceów profilowanych (2,6%),
  • 3 913 do techników (19,3%),
  • 1100 do zasadniczych szkół zawodowych (5,4%).

O 10, 8% wzrosła liczba przyjętych do szkół zawodowych w stosunku do liczby uczniów przyjętych do tych szkół w ubiegłym roku. Wybór właściwej ścieżki edukacyjnej dla każdego ucznia może nastąpić poprzez wypracowanie rozwiązań systemowych w zakresie doradztwa zawodowego w m.st. Warszawa.

Włodzimierz Paszyński

, mówiąc o doradztwie zawodowym w kontekście sukcesu edukacyjnego ucznia zadał pytania, co zrobić, żeby pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej, poszukiwać takich form, które zapewni młodzieży odpowiedni start. Podkreślił, że kształcenie zawodowe jest potrzebne, wręcz niezbędne, że ma wpływ na kształcenie ogólne.

Prof. zw. dr hab. Stefan Kwiatkowski

z Instytutu Badań Edukacyjnych podkreślił, że doradztwo zawodowe nie kończy się w liceum, ostatnia klasa gimnazjum - wtedy dokonują się ostatnie wybory. Profesor scharakteryzował rynek pracy, dodał, że specjalistów z zarządzania i marketingu jest już na kilkadziesiąt lat, dlatego planując rozwój kariery zawodowej należy studiować np. dwa kierunki studiów czy też uczyć się egzotycznych języków.

Mieczysława Nowotniak

z Biura Edukacji podkreśliła, że wybór ścieżki edukacyjnej przez gimnazjalistę powinien być związany z jego predyspozycjami. Przedstawiła działania Biura Edukacji zmierzające do dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, uznając doradztwo zawodowe za bardzo ważny czynnik wyboru właściwej drogi edukacyjnej uczniów. Mówiła na temat roli szkoły oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych w wyborze ścieżki edukacyjnej ucznia, zgodnej z jego predyspozycjami. W panelu dyskusyjnym uczestniczyli przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Miejskiego Urzędu Pracy, Ochotniczych Hufców Pracy Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy oraz Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Uczestnicy Forum nad wnioskami z dyskusji będą pracować w grupach roboczych. Moderatorami spotkania byli: Włodzimierz Paszyński i Mieczysława Nowotniak. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z prezentacjami nt. szkolnictwa zawodowego. 

Barbara Lipiec

Powered By RiseNet CMS © 2023