Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/users/ssep/public_html/forum/_php/libs/db.php on line 13
Warszawskie Forum Oświatowe
Dzisiaj jest czwartek, 23 marca 2023 r.
Imieniny: Gabriel, Marek, Gabor
 

    Warszawskie Forum Oświatowe

Rodzice – szkoła – partnerstwo i dialog w Polityce edukacyjnej Warszawy
12 stycznia 2013 r., godz. 10.00 – 14.00
Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej, ul Jezuicka 4
 
W Warszawie kończymy pracę nad nową Polityką edukacyjną na lata 2013-2020. Będzie to strategiczny dokument miejski dotyczący warszawskiej oświaty. Najbliższe Forum Oświatowe chcemy poświęcić rozmowie na ten ważny dla wszystkich temat.
Jakie są oczekiwania rodziców wobec szkół? Jak wykorzystać potencjał rodziców do podnoszenia jakości edukacji? Co czynić, aby dialog nauczycieli i dyrektorów szkół z rodzicami był konstruktywny? Jak budować solidarne i zaangażowane wspólnoty szkolne? Jak wspólnie rozwiązywać konflikty? Jak wykorzystać najlepsze, innowacyjne praktyki wypracowane przez szkoły
i rady rodziców? Na te i wiele innych pytań dotyczących współpracy rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządu warszawskiego będziemy szukali odpowiedzi podczas tego spotkania. Spróbujemy ocenić dotychczasowe doświadczenia związane
z obecnością i zaangażowaniem rodziców w rozwój warszawskiej oświaty i wskazać, jakie zapisy powinny znaleźć się w nowym dokumencie.
 
W programie Forum przewidujemy:
1. Powitanie uczestników i wprowadzenie - Włodzimierz Paszyński – Zastępca Prezydenta  m. st. Warszawy.
2.  Założenia nowej Polityki Edukacyjnej Warszawy 2013-2020 - Joanna Gospodarczyk – dyrektor Biura Edukacji i Mirosław Sielatycki – zastępca dyrektora Biura Edukacji oraz Arkadiusz Walczak – dyrektor Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń.
3.  Panel:
§   Włodzimierz Paszyński -  Zastępca Prezydenta  m. st. Warszawy.
§   Elżbieta Piotrowska – Gromniak – prezes Stowarzyszenia „Rodzice w Edukacji”.
§   Wojciech Starzyński – prezes Fundacji „Rodzice Szkole”.
§   Grzegorz Całek – Instytut Inicjatyw Pozarządowych, współautor poradnika dla Rad Rodziców „Rodzice w szkole”.
§   Elżbieta Kamińska – przewodnicząca Forum Ursynowskich Rad Rodziców.
4. Dyskusja z udziałem uczestników Forum.
5. Podsumowanie, wnioski z dyskusji.
 
Zapraszają
 
Joanna Gospodarczyk                                                    Włodzimierz Paszyński
Dyrektor Biura Edukacji
       Urzędu m. st. Warszawy                                      Zastępca Prezydenta m. st. Warszawy                                   
 
 
Materiały na WFO:
1. Informacja merytoryczno – statystyczna dotycząca realizacji programu „Rodzice we wspólnocie szkolnej” - Warszawskie Forum Rodziców i Rad Rodziców (program operacyjny z Polityki Edukacyjnej Warszawy w latach 2008 – 2012) >>>>.
2.     Oferta WCIES dla rodziców, rad rodziców i organizacji rodzicielskich na rok 2013 (WCIES) >>>>.
3.     Wyciąg z badań z 2009 r. „Samorządność rodzicielska w warszawskich szkołach” (Centrum Komunikacji Społecznej) >>>>.

 

Powered By RiseNet CMS © 2023