Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/users/ssep/public_html/forum/_php/libs/db.php on line 13
Warszawskie Forum Oświatowe
Dzisiaj jest sobota, 02 grudnia 2023 r.
Imieniny: Balbina, Paulina, Bibiana
 

 Warszawskie Forum Oświatowe

powstało na początku lat 90; odbyło się wówczas ok. 30 spotkań. Zniknęło wraz z reformą, kiedy zadekretowano raczej słuchanie, niż dyskutowanie... Forum miało służyć kulturze dialogu i wychodzić zarówno ponad podziały polityczne, jak sprawy bieżące - byliśmy przekonani, że rozmowa o ważnych sprawach polskiej oświaty powinna być wolna od demagogii i partykularyzmu. Zasady prowadzenia ówczesnych rozmów aktualne są do dziś. Oto one:

  • w spotkaniach mogą brać udział wszyscy chętni;
  • każdy z uczestników (niezależnie od tego, czy i jaką instytucję reprezentuje) mówi we własnym imieniu;
  • forum nie jest trybuną dla poglądów stricte politycznych - jego uczestnicy szukają rozwiązań ponad podziałami kierując się wiedzą, rozsądkiem, dobrem ucznia, wychowanka;
  • dyskusję inicjują zaproszeni przez organizatorów goście - fachowcy z niekwestionowanym dorobkiem pedagogicznym;
  • każde spotkanie kończy się wnioskami (adresowanymi jako materiał do przemyśleń i ewentualnych decyzji) do stosownych instytucji życia publicznego;
  • prowadzący spotkanie dba o jego merytoryczny przebieg, poetykę dyskursu i jego jakość, zapewniając tym samym poczucie bezpieczeństwa uczestnikom;
  • spotkania odbywają się w dniach wolnych od pracy, udział w nich nie jest honorowany finansowo.

Tematyka spotkań była różna - poruszano kwestie, które uznawaliśmy wtedy za fundamentalne dla sensownego rozwoju oświaty. Dominowały wątki programowe i wychowawcze; dyskutowaliśmy o treściach programowych, ideologiach wychowawczych, planach nauczania, dostępności kształcenia, doskonaleniu zawodowym nauczycieli, problemach nadzoru, finansowaniu zadań oświatowych itp.

O tych sprawach dyskutujemy także podczas kolejnych spotkań. Rejestrujemy je, zapisujemy wnioski. Otwartość zebrań, uczestnictwo w nich - mamy nadzieję - nauczycieli, dyrektorów placówek oświatowych, dziennikarzy, polityków, urzędników, ale i rodziców i innych osób, którym bliskie są sprawy kształcenia i wychowania, a przede wszystkim jakość naszych debat, przełoży się - liczymy na to głęboko - teraz, bądź później, na konkretne decyzje, pomoże w szukaniu właściwych rozwiązań.  

 

 

 

 

Powered By RiseNet CMS © 2023